Evaluacija RECOVER-E

Procjena

Cilj

Formativna evaluacija
Uraditi bazičnu procjenu kontekstualnih faktora (uključujući barijere i olakšavajuće okolnosti) koji će uticati na implementaciju na 5 lokacija projekta.
Procesna evaluacija
Procjenjuje strategije primjene odabrane tokom implementacije.
Evaluacija ishoda Kroz hibridnu studiju ekektivnosti implementacije, u cilju:
- Procjene da li je intervencija uticala na kliničke ishode i rezultate korišćenja usluge;
- Procijeniti prihvatanje, prihvatljivost i održavanje sveobuhvatne strategije implementacije namijenjene povećanju angažmana pacijenata kao i kvalitetu njege za osobe sa teškim i dugotrajnim poremećajima mentalnog zdravlja.
Ekonomska evaluacija Procijeniti ekonomičnost (isplativost) intervencije i strategiju sprovođenja intervencije kako bi se izradio plan održivosti  za donosioce politika na 5 mjesta implementacije projekta.

 

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.