Evaluare

Evaluare

Scop

Evaluarea Formativă Realizarea unei evaluări inițiale a factorilor contextuali (incluzând barierele existente și factorii favorizanți) în cele 5 locații de implementare.
Evaluarea procesului Evaluarea implementării strategiilor alese pe parcursul implementării.
Evaluarea rezultatelor Printr-un test hibrid de implementare-eficiență vom urmări să:
- Evaluăm dacă intervenția a avut efect asupra rezultatelor clinice și asupra utilizării serviciilor;
- Evaluăm absorbția, acceptabilitatea și menținerea unei strategii comprehensive de implementare destinată să crească participarea pacienților și calitatea îngrijirilor pentru persoanele cu tulburări mintale severe și cronice.
Evaluarea Economică Evaluarea din punct de vedere al cost-eficienței intervenției și al strategie de implemntare pentru construirea unui plan sustenabil pentru decidenții politici în cele 5 locații de implementare.

 

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.