Имплементация

RECOVER-E: Имплементация

Компонентът за имплементацията на проекта по RECOVER-E се състои в разработването на мултидисциплинарни мобилни екипи за психичноздравна помощ в общността (включващи психиатри, психолози, сестри, социални работници и ксперти от опит). Ролята на мултидисциплинарните мобилни екипи за психичноздравна помощ в общността е да осигуряват лечение въз основа на локално адаптирана версия на модела за предоставяне на услуги за гъвкаво асертивно лечение в общността (F-ACT).

Мобилните екипи за психичноздравна помощ в общността ще бъдат ориентирани към лечение на хора с тежки психични разстройства (биполярно шизоафективно разстройство, шизофрения, тежка депресия). Подходът ориентиран към предоставяне на услуги в общността, както и интервенцията на тежките психични разстройства са базирани на доказателства. Екипите ще бъдат разработени чрез цялостен подход за изграждане на капацитет, състоящ се от обучение, текущи наставничество и супервизия, сесии за укрепване на екипите, като сесии за размисъл, както и планове за подобрение въз основа на обратна информация от одити на предоставяните услуги.

Подход

Много ефективни интервенции не се прилагат в по-голям мащаб или изобщо не се прилагат. Ако те се реализират в различен контекст, то или степента на успешното им прилагане е твърде ниска, или се изпълняват неадекватно. За да се намали рискът от неуспешно имплементиране на проекта, се предлага да се приложи интервенция, която се състои в приоритетно за моментните нужди на здравеопазването прилагане на проекта във всяка от 5-те европейски държави-участници: България, Румъния, Хърватия, Македония и Черна гора, разполагащи с мобилни екипи за психичноздравни грижи в общността, за хора с тежки психични разстройства.