Descrierea pe scurt a proiectului RECOVER-E

Parteneri Români: Liga Romana pentru Sanatate Mintala & Spitalul de psichiatrie Cronici Siret 

Objective

Apăsați pentru a mări

Parteneri

 • Institutul Trimbos, (organizația coordonatoare) institutul național olandez pentru sănătate mintală și adicții, Trimbos Instituut, the Netherlands
 • Liga Romana pentru Sanatate Mintala – Română
 • Clinica universitară de psihiatrie din Skopje, Nord Macedonia
 • Spitalul de psichiatrie Cronici Siret – Română
 • Stichting GGZ Noord-Holland-Noord – Netherlands
 • Asociația Psihiatrică Europeană, European Psychiatric Association – Franța
 • Fundația Mundo Bipolar, Fundacion Mundo Bipolar – Spania
 • Clinica universitară Heidelberg, Universitatea din Heidelberg – Germania
 • Spitalul de Psihiatrie din Kotor – Muntenegru
 • Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeutilor si Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova, Society for Psychiatry, Narcology, Psychotherapy and Clinical Psychology – Moldova
 • Universitatea de stat de medicină și farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, University SMPHU Nicolae Testemițanu – Moldova
 • Centrul Național pentru Sănătate Publică și Analize – Bulgaria
 • Institutul Croat de Sănătate Publică, Hrvatskis Zavod Za Javino Zdravstvo – Croația
 • Federația Europeană a Asociațiilor de Psihologi, European Federation of Psychologists Associations – Belgia
 • Centrul de Sănătate Mintală N Shipkovenski Ltd. – Bulgaria
 • Spitalul Universitar din Zagreb – Croația

Descrierea Pachetelor de Lucru

Numărul pachetului de lucru : WP1
Leaderul WP: TRIMBOS
Titlul pachetului de lucru: Management și coordonare
       Obiective

 • Asigurarea unei coordonări eficiente a implementării proiectului;
 • Managementul de zi cu zi al proiectului, incluzând: monitorizarea  progresului ștințific; comunicarea dintre parteneri și cu Comisia Europeană; managementul financiar; raportarea operațională; managementul conflictului; organizarea și coordonarea întâlnirilor Comitetului Director și a întâlnirilor Comitetului Consultativ; managementul riscului
 • Organizarea regulată a întâlnirilor dintre membri consorțiului pentru a împărtăși cunoștiințele;
 • Asigurarea legăturii cu Alianța Generală pentru Bolile Cronice (GACD) cu privire la rezultatele proiectului și participarea la întâlnirea anuală a GACD
 • Realizarea legăturii între echipele de implementare și panelul experților
 • Dezvoltarea și furnizarea unui sistem informațional al managementului de proiect pentru sprijinirea managementului de zi cu zi și a raportărilor.
 • Dezvoltarea și menținerea unui website al proiectului.
 • Monitorizarea continuă și controlul calității rezultatelor implementării.

Numărul pachetului de lucru: WP2
Leaderul WP: KPS
Titlul pachetului de lucru: Evaluarea nevoilor și a fezabilității proiectului
        Obiective

 • Obținerea unei înțelegeri depline a situației curente cu privire la furnizarea îngrijirilor de sănătate mintală în fiecare din cele 5 locații de implementare.
 • Realizarea unei evaluări a nevoilor și preferințelor utilizatorilor de servicii precum și a profesioniștilor de sănătate mintală în fiecare din cele 5 locații de implementare.
 • Dezvoltarea unui plan individualizat de implementare pentru serviciile de sănătate mintală comunitară bazat pe analiza situației și evaluării nevoilor în fiecare din cele 5 locații de implementare

Numărul pachetului de lucru: WP3
Leaderul WP: TRIMBOS
Titlul pachetului de lucru: Implementarea
       Obiective

 • Stabilirea unui parteneriat de creștere a capacității experților de la egal la egal în sănătate mintală comunitară prin conectarea unui panel de experți europeni cu părțile interesate din cele 5 locații de implementare pentru a co-crea servicii comunitare de sănătate mintală pentru persoane cu probleme severe de sănătate mintală
 • Să implementeze îngrijiri orientate spre redobândirea funcționalității prin recunoașterea valorii învățării experiențiale prin includerea experților de la egal la egal ca membri ai echipelor comunitare de sănătate mintală.

Numărul pachetului de lucru: WP4
Leaderul WP: 8 – UKL-HD
Titlul pachetului de lucru: Evaluarea cercetării
       Obiectiv

 • Obiectivul acestui pachet de lucru este evaluarea implementării intervenției echipelor multidisciplinare care furnizează servicii în comunitate pentru persoanele cu tulburări mintale severe și cronice.

Numărul pachetului de lucru: WP5
Leaderul WP: 13 – CIPH
Titlul pachetului de lucru: Evaluarea Economică
       Obiectiv

 • Obiectivul WP5 este de a realiza o evaluare economică a implementării strategiei de intervenție în cele 5 locații de implementare

Numărul pachetului de lucru: WP6
Leaderul WP: 2 – RLMH
Titlul pachetului de lucru: Realizarea punții dintre politici și practică
       Obiectiv

 • Obiectivul acestui pachet de lucru este să implice factorii de decizie din cele 5 locații de implementare și să pregătească o modalitate de a disemina modelul de îngrijiri comunitare de sănătate mintală la nivel național pentru ca acesta să poată fi implementat ca și intervenție și după terminarea proiectului în 2021.

Numărul pachetului de lucru: WP7
Leaderul WP: FMB
Titlul pachetului de lucru: Diseminarea
       Obiective

 • Să dezvolte un plan de diseminare care să ducă la creșterea conștientizării referitoare la rezultatele proiectului și să discute posibilitatea translatării și aplicabilității rezultatelor în alte context și state member din Europa;
 • Să disemineze dovezi specific fiecărei țări referotoare la eficiența procesului de intervenție.
 • Să cultive realizarea unui centru de cercetare în sudul și estul Europei pentru cercetători, factori de decizie și profesioniști din sănătate.