Evaluacija RECOVER-E


ProcjenaCilj
Formativna evaluacijaUraditi bazičnu procjenu kontekstualnih faktora (uključujući barijere i olakšavajuće okolnosti) koji će uticati na implementaciju na 5 lokacija projekta.
Procesna evaluacijaProcjenjuje strategije primjene odabrane tokom implementacije.
Evaluacija ishodaKroz hibridnu studiju ekektivnosti implementacije, u cilju:
– Procjene da li je intervencija uticala na kliničke ishode i rezultate korišćenja usluge;
– Procijeniti prihvatanje, prihvatljivost i održavanje sveobuhvatne strategije implementacije namijenjene povećanju angažmana pacijenata kao i kvalitetu njege za osobe sa teškim i dugotrajnim poremećajima mentalnog zdravlja.
Ekonomska evaluacijaProcijeniti ekonomičnost (isplativost) intervencije i strategiju sprovođenja intervencije kako bi se izradio plan održivosti  za donosioce politika na 5 mjesta implementacije projekta.