Evaluacija RECOVER-E


EvaluacijaCilj
Formativna evaluacijaIzraditi osnovnu procjenu kontekstualnih čimbenika (uključujući otežavajuće i olakšavajuće čimbenike) koji će utjecati na implementaciju na 5 mjesta projekta.  
Proces evaluacijeProcjenjuje strategije implementacije odabrane tijekom implementacije.
Evaluacija ishodaKroz hibridno ispitivanje učinkovitosti implementacije:
– Evaluirati je li intervencija utjecala na kliničke ishode i rezultate korištenja usluge;
– Evaluirati prihvaćanje, prihvatljivost i održavanje sveobuhvatne strategije implementacije namijenjene povećanju angažmana pacijenata i kvalitete skrbi za osobe s teškim i dugotrajnim poremećajima mentalnog zdravlja.
Ekonomska evaluacija Ocijeniti isplativost intervencije i njezinu strategiju implementacije za izradu plana održivosti za donositelje politika na 5 mjesta provedbe.