Implementacija


Komponenta sprovođenja projekta RECOVER-E sastoji se od razvoja multidisciplinarnih timova za mentalno zdravlje u zajednici (uključujući psihijatre, psihologe, medicinske sestre/tehničare, socijalne radnike i iskustvene saradnike). Multidisciplinarni timovi za mentalno zdravlje u zajednici pružiće tretman baziran na lokalno prilagođenoj verziji modela pružanja usluga fleksibilnog asertivnog tretmana u zajednici (F-ACT). Tim za mentalno zdravlje u zajednici posebno će biti orijentisan na liječenje osoba sa teškim mentalnim bolestima (bipolarni poremećaj, šizofrenija ili teška depresija). Pristup pružanju usluga kao i intervencije pružene unutar CMHT-a baziraju se na dokazima. Timovi će se razvijati kroz sveobuhvatni pristup izgradnji kapaciteta koji će se sastojati od obuke, stalnog mentorstva i supervizije, sesija za jačanje tima poput sesija za razmišljanje i planova za poboljšanje na osnovu povratnih informacija iz procesa revizije usluga.

Pristup

Mnoge efektivne intervencije se ne sprovode u većem obimu ili se uopšte ne sprovode. Ako se sprovode u drugačijem kontekstu, stopa uspješne implementacije bude preniska ili se neadekvatno sprovode. Kako bi se smanjio jaz u sprovođenju, ovaj projekt predlaže sprovođenje intervencije koja je prioritet u zdravstvenoj zaštiti u 5 evropskih zemalja u kojima se sprovodi projekat: Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora: timovi za mentalno zdravlje u zajednici koji pružaju tretman u zajednici za ljude sa teškim poremećajima mentalnog zdravlja.