Implementacija

Implementacijska komponenta projekta RECOVER-e sastoji se od razvoja multidiciplinarnih timova za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici (uključujući psihijatre, psihologe, medicinske sestre, socijalne radnike i stručnjake po iskustvu). Multidisciplinarni timovi za mentalno zdravlje u zajednici pružat će tretman temeljen na lokalno prilagođenoj verziji modela pružanja usluga fleksibilnog asertivnog liječenja u zajednici (F-ACT). Tim za mentalno zdravlje u zajednici posebno će biti usmjeren na liječenje ljudi s teškim mentalnim poremećajima (bipolarni poremećaj, shizofrenija ili teška depresija). I pristup pružanju usluga i intervencije isporučene unutar tima temelje se na dokazima. Timovi će se razvijati kroz sveobuhvatni pristup izgradnje kapaciteta koji će se sastojati od obuke, stalnog mentoriranja i nadzora, sesija za jačanje tima poput sesija za refleksiju i planova poboljšanja na temelju povratnih informacija od revizija usluga.


Pristup


Mnoge učinkovite intervencije se ne provode na višoj razini ili se uopće ne provode. Ako se provode u drugom kontekstu, ili je stopa uspješne primjene preniska ili se provode neadekvatno. Kako bi se smanjio jaz u provedbi, ovaj projekt predlaže provedbu intervencije koja je prioritet u zdravstvu u 5 europskih zemalja s mjestima provedbe u ovom projektu: Bugarska, Rumunjska, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora: timovi za Zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici koji pružaju liječenje u zajednici za osobe s teškim mentalnim poremećajima.