Rezime Recover-E projekta


Партнер во Црна Гора: Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor

Ciljevi

Kliknite za povećanje

Partneri

 • Trimbos Instituut, Trimbos Institut (vodeća organizacija) – Holandija
 • Liga Romana pentru Sanatate Mintala – Rumunija
 • Univerzitetska klinika za psihijatriju – Makedonija
 • Psihijatrijska bolnica Cronici Siret – Rumunija
 • Stichting GGZ Noord-Holland-Noord – Holandija
 • European Psychiatric Association (EPA), Evropsko psihijatrijsko udruženje – Francuska
 • Fundacion Mundo Bipolar – Španija
 • Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg University – Njemačka
 • Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor – Crna Gora
 • Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeutilor si Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova, Society for Psychiatry, Narcology, Psychotherapy and Clinical Psychology – Moldavija
 • Universitatea de stat de medicină și farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, University SMPHU Nocolae Testemitanu – Moldavija
 • Nacionalni centar za javno zdravlje i analize – Bugarska
 • Hrvatski Zavod Za Javno Zdravstvo (Croatian Institute of Public Health) – Hrvatska
 • European Federation of Psychologists Associations (EFPA), Evropska federacija udruženja psihologa – Belgija
 • Centar za mentalno zdravlje prof. N Shipkovenski doo – Bugarska
 • Sveučilišni bolnički centar Zagreb – Hrvatska

Broj radnog paketa: WP1
Voditelj radnog paketa: TRIMBOS
Naslov radnog paketa: Upravljanje i koordinacija
       Ciljevi

 • Osigurati nesmetanu koordinaciju implementacije projekta;
 • Svakodnevno upravljati projektom, uključujući: praćenje naučnog napretka; komunikaciju između partnera i sa Evropskom komisijom; finansijsko upravljanje; operativno izvještavanje; upravljanje konfliktima; organizovanje i predsjedavanje sastancima Upravnog odbora i sastancima Savjetodavnog odbora; upravljanje rizicima
 • Organizovati redovne zajedničke i bilateralne sastanke sa učesnicima konzorcijuma radi razmjene znanja;
 • Povezivati se sa GACD-om u vezi sa zaključcima projekta i učestvovati  na godišnjim sastancima GACD-a
 • Povezati timove za implementaciju na svim mjestima na kojima se projekat sprovodi sa stručnim panelom
 • Razvijati i obezbjeđivati informacioni sistem za upravljanje projektom u cilju podrške svakodnevnom upravljanju projektom i izvještavanju
 • Izraditi i održavanti web stranicu projekta.
 • Kontinuirano pratiti i kontrolisati kvalitet primjene i rezultate projekta

Broj radnog paketa: WP2
Voditelj radnog paketa: KPS
Naslov radnog paketa: Procjena potreba i procjena izvodljivosti
        Ciljevi

 • Steći dubinsko razumijevanje trenutne situacije u oblasti pružanja zaštite mentalnog zdravlja na svakoj od 5 lokacija gdje se implementira projekat.
 • Sprovesti procjenu potreba i preferencija korisnika usluga kao i stručnjaka u oblasti mentalnog zdravlja na svakoj od 5 lokacija gdje se implementira projekat.
 • Razviti prilagođeni plan sprovođenja zaštite mentalnog zdravlja u zajednici za svako od 5 mjesta implementacije projekta, na osnovu nalaza situacione analize i procjene potreba.

Broj radnog paketa: WP3
Voditelj radnog paketa: TRIMBOS
Naslov radnog paketa: Implementacija
      Ciljevi

 • Uspostaviti partnerski odnos za izgradnju kapaciteta u oblasti mentalnog zdravlja u zajednici povezivanjem evropskog ekspertskog panela sa učesnicima iz 5 lokacija na kojima se implementira projekat, u cilju zajedničkog stvaranja servisa za zaštitu mentalnog zdravlja osoba sa teškim mentalnim oboljenjima
 • Sprovoditi njegu orijentisanu na oporavak prepoznavanjem vrijednosti iskustvenog znanja kroz uključivanje iskustvenih saradnika kao članova timova za mentalno zdravlje u zajednici

Broj radnog paketa: WP4
Voditelj radnog paketa: UKL-HD
Naslov radnog paketa: Procjena istraživanja
      Cilj

 • Cilj ovog radnog paketa je sprovesti intervenciju iz Radnog paketa 3 (multidisciplinarni timovi za mentalno zdravlje u zajednici koji pružaju podršku osobama sa teškim poremećajima mentalnog zdravlja) i evaluirati strategiju implementacije ovdje u Radnom paketu 4.

Broj radnog paketa: WP5
Voditelj radnog paketa: CIPH
Naslov radnog paketa: Ekonomska procjena
       Cilj

 • Cilj WP5 je izvršiti ekonomsku procjenu sprovođenja i strategije sprovođenja intervencije na 5 mjesta implementacije projekta.

Broj radnog paketa: WP6
Voditelj radnog paketa: RLMH
Naslov radnog paketa: Premostiti jaz između politike i prakse
      Cilj

 • Cilj ovog radnog paketa je uključiti donosioce odluka na 5 mjesta implementacije projekta i pripremiti put za prelazak na širi opseg pružanja usluga, u cilju nastavka sprovođenja intervencije i nakon završetka projekta 2021. godine.

Broj radnog paketa: WP7
Voditelj radnog paketa: FMB
Naslov radnog paketa: Diseminacija
      Ciljevi

 • Razviti plan širenja informacija radi podizanja svijesti o nalazima projekta, kao i razmotriti mogućnost prenošenja i primjenjivosti nalaza projekta u drugim kontekstima i državama članicama u Evropi;
 • Diseminirati dokaze specifične za pojedinu zemlju o efikasnosti i procesu sprovođenja intervencije.
 • Kultivisati istraživačko središte za oblast implementacione nauke u istočnom i južnom dijelu Evrope za istraživače, donosioce odluka i zdravstvene radnike.