Sažetak projekta RECOVER-E

Partneri u Hrvatskoj: Hrvatski zavod za Javno zdravstvo & Klinički bolnički centar Zagreb

Ciljevi

Partneri

 • Trimbos Instituut, Trimbos Institut (vodeća organizacija) – Nizozemska
 • Liga Romana pentru Sanatate Mintala – Rumunjska
 • Klinika za Psihijatriju – Makedonija
 • Psihijatrijska bolnica za kronične bolesnike Siret – Rumunjska
 • Stichting GGZ Noord-Holland-Noord – Nizozemska
 • European Psychiatric Association, Europsko Psihijatrijsko Udruženje – Francuska
 • Fundacion Mundo Bipolar – Španjolska
 • Universitätsklinikum Heidelberg, Sveučilište Heidelberg – Njemačka
 • Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” Kotor – Crna Gora
 • Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeutilor si Psihologilor Clinicieni din Republika Moldavija, Društvo za psihijatriju, narkologiju, psihoterapiju i kliničku psihologiju – Moldavija
 • Universitatea de stat de medicină și farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, Sveučilište SMPHU Nocolae Testemitanu – Moldavija
 • Nacionalni Centar za Javno Zdravstvo i Analize – Bugarska
 • Hrvatski zavod za Javno zdravstvo – Hrvatska
 • European Federation of Psychologists Associations (EFPA), Europska federacija udruženja psihologa – Belgija
 • Centar za Mentalno Zdravlje prof. N Shipkovenski d.o.o – Bugarska
 • Klinički bolnički centar Zagreb – Hrvatska

Opis radnih paketa

Broj radnog paketa: WP1
Voditelj radnog paketa: TRIMBOS
Naziv radnog paketa: Upravljanje i koordinacija


Ciljevi

 • Osigurati nesmetanu koordinaciju provedbe projekta;
 • Svakodnevno upravljati projektom, uključujući: praćenje znanstvenog napretka; komunikaciju između partnera i s Europskom komisijom; financijsko upravljanje; operativno izvještavanje; upravljanje konfliktima; organiziranje i predsjedavanje sastancima Upravnog odbora i Savjetodavnog odbora; upravljanje rizicima
 • Organizirati redovite zajedničke i bilateralne sastanke sa sudionicima konzorcija kako bi se razmjenjivalo znanje;
 • Surađivati s GACD-om u vezi rezultata projekta i sudjelovanja na godišnjim sastancima GACD-a
 • Povezati timove svih mjesta provedbe i stručnjake
 • Razviti i pružiti informacijski sustav za upravljanje projektom za podršku u svakodnevnom upravljanju projektom i izvještavanju.
 • Razviti i održavati web stranicu projekta.
 • Kontinuirano pratiti i kontrolirati kvalitetu provedbe projekta i rezultata.

Broj radnog paketa: WP2
Voditelj radnog paketa: KPS
Naziv radnog paketa: Procjena potreba i izvedivosti

Ciljevi

 • Steći dubinsko razumijevanje trenutne situacije u pružanju zaštite duševnog zdravlja na svakom od 5 mjesta provedbe.
 • Provesti procjenu potreba i stavova korisnika usluga kao i stručnjaka za mentalno zdravlje na svakom od 5 mjesta provedbe.
 • Razviti prilagođeni plan provedbe za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici za svako od 5 mjesta provedbe na temelju rezultata situacijske analize i procjene potreba.

Broj radnog paketa: WP3
Voditelj radnog paketa: TRIMBOS
Naziv radnog paketa: Implementacija

Ciljevi

 • Uspostaviti partnerski odnos među pružateljima usluga i stručnjacima za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici povezivanjem europskog stručnog tima s dionicima na 5 lokacija implementacije u svrhu zajedničke uspostave usluga za zaštitu mentalnog zdravlja na razini zajednice za osobe s teškim mentalnim poremećajima
 • Implementirati skrb usmjerenu na oporavak prepoznavanjem vrijednosti iskustvenog znanja na način da stručnjaci po iskustvu budu članovi timova za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici

Broj radnog paketa: WP4
Voditelj radnog paketa: UKL-HD
Naziv radnog paketa: Evaluacija istraživanja


Ciljevi

 • Cilj ovog radnog paketa je implementirati intervenciju (multidisciplinarni timovi za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici koji pružaju potporu osobama s teškim mentalnim poremećajima) u radnom paketu 3 (WP3) i evaluirati strategiju implementacije u radnom paketu 4 (WP4).

Broj radnog paketa: WP5
Voditelj radnog paketa: HZJZ
Naziv radnog paketa: Ekonomska evaluacija

Ciljevi

 • Cilj  radnog paketa 5 (WP5) je učiniti ekonomsku evaluaciju implementacije i strategije implementacije intervencije na 5 mjesta provedbe.

Broj radnog paketa: WP6
Voditelj radnog paketa: RLMH
Naziv radnog paketa: Premošćivanje jaza između politike i prakse

Ciljevi

 • Cilj ovog radnog paketa je suradnja s donositeljima odluka na 5 lokacija implementacije te priprema za daljnju provedbu intervencije na višoj razini nakon kraja projekta 2021.

Broj radnog paketa: WP7
Voditelj radnog paketa: FMB
Naziv radnog paketa: Diseminacija

Ciljevi

 • Razviti plan diseminacije radi podizanja svijesti o nalazima projekata, kao i raspraviti mogu li se isti prenijeti i primijeniti u drugim kontekstima i državama članicama u Europi;
 • Diseminacija dokaza specifičnih za pojedinu zemlju o učinkovitosti i postupku implementacije intervencije.
 • Uspostaviti istraživačko središte za provedbu znanosti u istočnom i južnom dijelu Europe za istraživače, donositelje odluka i zdravstvene radnike.